Tin nổi bật

15
08/2018

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ.

Chiều ngày 29/11, Thị trấn Đức Thọ, UBND huyện Đức Thọ công bố công khai...

15
08/2018

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính...

Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa trong tháng cuối năm 2018

Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây...

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH...

(15/08/2018)
Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ.

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở,...

Chiều ngày 29/11, Thị trấn Đức Thọ, UBND huyện Đức Thọ công bố công khai Đồ án quy hoạch...

(15/08/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân...

(15/08/2018)
Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa trong tháng cuối năm 2018

Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây...

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH...

(15/08/2018)
Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ.

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở,...

Chiều ngày 29/11, Thị trấn Đức Thọ, UBND huyện Đức Thọ công bố công khai Đồ án quy hoạch...

(15/08/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân...

(15/08/2018)
Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa trong tháng cuối năm 2018

Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây...

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH...

(15/08/2018)
Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ.

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở,...

Chiều ngày 29/11, Thị trấn Đức Thọ, UBND huyện Đức Thọ công bố công khai Đồ án quy hoạch...

(15/08/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân...

(15/08/2018)
Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa trong tháng cuối năm 2018

Thị trấn Đức thọ tập trung chỉ đạo các TDP xây...

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết 02 của BCH...

(15/08/2018)
Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ.

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở,...

Chiều ngày 29/11, Thị trấn Đức Thọ, UBND huyện Đức Thọ công bố công khai Đồ án quy hoạch...

(15/08/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân...

(15/08/2018)
Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ.

Công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở,...

Chiều ngày 29/11, Thị trấn Đức Thọ, UBND huyện Đức Thọ công bố công khai Đồ án quy hoạch...

(15/08/2018)
KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với Nhân dân

KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại...

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu Cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân...

(15/08/2018)

TTĐT

Địa chỉ